บ้าน > ข่าว > ข่าวบริษัท

ภูมิหลังของอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน

2022-11-16

สถานะการประยุกต์ใช้พลังงานแบบดั้งเดิม:

1. ความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

2. มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง

3. ปัญหาด้านความปลอดภัย


เซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (อุปกรณ์การใช้พลังงานไฮโดรเจน)ï¼

1. แหล่งเชื้อเพลิงที่อุดมสมบูรณ์

2. ไม่มีมลพิษ

3. ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

4. ความทนทานที่ยาวนานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและการเติมเชื้อเพลิงที่สะดวก