บ้าน > เกี่ยวกับเรา >วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์
Tobe ผู้นำอุตสาหกรรมในประเทศจีนและในโลก

ภารกิจ
ควบคุมมลพิษทางอากาศและตระหนักถึงความฝันของท้องฟ้าสีฟ้าและเมฆสีขาว

จิตวิญญาณองค์กร
สามัคคี, ลัทธิปฏิบัตินิยม, ทำงานหนัก, นวัตกรรม

นโยบายธุรกิจ
หมุนเวียนไปตามกระแสตลาด เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทิ้งความยากลำบากให้ตัวเอง อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ฝึกงาน
โต้ตอบทันที ดำเนินการทันที