บ้าน > ข่าว > ข่าวบริษัท

นโยบายพลังงานไฮโดรเจนระหว่างประเทศ

2022-11-16

ญี่ปุ่น: พัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับพลังงานออกซิเจนและเซลล์เชื้อเพลิงในปี 2557 และเข้าสู่เศรษฐกิจฟื้นตัวในปี 2583

สหภาพยุโรป: แผนที่ถนนแห่งยุโรป: เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในยุโรป โดยมีการใช้ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิง 35% ของรถยนต์ในครัวเรือนภายในปี 2593

สหรัฐอเมริกา: กลยุทธ์ด้านพลังงานที่ครอบคลุมถูกกำหนดขึ้นในปี 2014 และสังคมเศรษฐกิจแบบใช้ออกซิเจนได้รับการตระหนักในปี 2040

เกาหลีใต้: พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานออกซิเจนแห่งชาติในปี 2562 และเข้าสู่สังคมพลังงานออกซิเจนในปี 2573